KopjeOnder

Äldrevård och säkerhet

Äldrevård och säkerhet

Att jobba inom äldrevården är ett tufft men också mycket uppskattat jobb. Det är både psykiskt och fysiskt krävande, men framför allt är det psykiskt krävande eftersom man dagligen träffar människor med olika krämpor, sjukdomar och problem. Även om det är ett stressigt jobb, blir man som personal oftast uppskattad[…]

Läs mer »

Att jobba inom hemtjänsten

Att jobba inom hemtjänsten innebär ofta högt tempo och krav på att man har en känsla för andra människor och deras välbefinnande. Jobbar man inom hemtjänsten åker man hem till äldre och sjuka personer och hjälper dom i vardagen. Det kan vara allt från att bara vara sällskap, personlig hygien[…]

Läs mer »

Förändringarna i hemtjänsten

För ungefär ett halvt sekel sedan var hemtjänst något som arrangerades ideellt, inte sällan i kyrkans regi. Ett antal välgörenhetsorganisationer var också aktiva och för de äldre med ett hjälpbehov och gott om pengar fanns också möjligheten att anställa personal i sitt hem- I början av 1960-talet blev det vanligare[…]

Läs mer »

Äldres livskvalitet

En av de stora utmaningarna i den allt mer föränderliga värld vi lever i idag är att befolkningen blir i regel allt äldre. De system vi har för att ta hand om och säkra livskvaliteten för våra äldre togs fram då världen såg annorlunda ut. Vilket betyder att de inte[…]

Läs mer »

Senioruniversitet och pensionärsuniversitet

Svenskar blir stadigt allt mer högutbildade och andelen som studerar vidare efter studenten vid gymnasiet har ökat för varje år sedan år 2000. Ser vi på undersökningar som gjorts om eftergymnasiala studier så ser vi att hela 28% numera läst vidare på utbildningar som är minst 3 år långa. Under[…]

Läs mer »

Hemtjänst utomlands

Hemtjänst handlar om att hjälpa till i hemmet för den som behöver hjälp i sin vardag men ändå fortfarande klarar av att bo hemma, så som äldre och personer med olika former av funktionsnedsättningar. I Sverige är det vanligt att hemtjänsten samarbetar med hemsjukvården. Det hemtjänsten ska hjälpa till med[…]

Läs mer »

Att kombinera barn och äldreomsorg

I många länder har konceptet med kombinerad äldre och barnomsorg varit en norm under en längre tid. I Tokyo Japan öppnade världens första kombinerade förskola och ålderdomshem 1987 och kombinationen har sedan dess varit en stor succe. Här samsas de äldre och yngre över lunch, olika pysselaktiviteter men också yoga[…]

Läs mer »

Sveriges bästa äldreboende

När man blir gammal känns det tryggt att veta att det går att få plats på ett äldreboende. I Sverige har alla äldre som har behov av det rätt till vård. Antingen i form av hemtjänst eller som plats på ett äldreboende, ofta kallas de för serviceboenden där de äldre[…]

Läs mer »

Privat hemtjänst

Hemtjänst för äldre är någonting som tidigare endast fick utföras av kommunalanställd personal. Sen några år tillbaka kan även privata aktörer leverera denna tjänst. Den som vill bedriva hemtjänst privat ansöker om tillstånd hos den kommun man vill verka i. Det är fortfarande kommunen som har ansvar för att de[…]

Läs mer »

Kommunal hemtjänst

Eftersom att det är kommunerna i Sverige som har ansvar för omsorg och vård av den äldre befolkningen så finns även en väl utbyggd kommunal hemtjänst runt om i landet. Den kan nå platser som inte täcks upp av privata aktörer så den är för många äldre det enda alternativet.[…]

Läs mer »