KopjeOnder

En ny syn på de äldre

När man började se på de äldre som individer som hade behov började den gamla omoderna äldreomsorgen att förändras sakta men säkert. Nya arbetstillfällen växte fram då nya roller inom offentlig omsorg kom till. De äldre skulle nu få en bättre livsstandard med fler former av vård.

Läs mer »

Förändringar inom äldrepolitiken

I och med den nya fattigvårdslagen år 1918 blev ålderdomshem en kommunal skyldighet. Ålderdomshemmen fungerade dock som en fattigstuga och många menar på att det var bara namnet som ändrades. En materiell förbättring kunde dock märkas i de fall det byggdes nytt. Ålderdomshemmen kunde se fina och pampiga ut på[…]

Läs mer »