KopjeOnder

Äldreomsorgen idag

Vår livslängd har ökat kraftigt men detta har inte inneburit att antalet boende i särskilt boende ökat i samma takt. År 2011 bodde fem procent av de över 65 år i ett särskilt boende. Motsvarande siffra år 2000 var åtta procent. Idag bor nio av tio i åldrarna 80–84 år[…]

Läs mer »

Efter Ädelreformen

Som vi tidigare lärt oss var Ädelreformen från 1992 ett viktigt steg i och med att ett helhetsgrepp togs och ansvar tydliggjordes. Det var bra och viktiga förändringar men tyvärr var de inte tillräckliga och brist på samverkan är fortfarande ett problem i vården av de mest sjuka äldre. Utvecklingen[…]

Läs mer »

Förbättringarna fortsätter

Efter att flertalet steg i rätt riktning hade tagits inom äldreomsorgen så fanns det ändå mycket kvar att göra för att öka de äldres trivsel och välmående. Allting var inte helt som det borde ha varit, vilket märktes på flera punkter. Men skillnaden nu mot förut var att de fel[…]

Läs mer »