KopjeOnder

Andra former av boenden

Förutom de bostäder som finns för de äldre som behöver vård och omsorg finns ett par andra boendeformer där äldre har möjlighet att umgås eller få tillgång till hjälp när de själva känner att de behöver det.

Läs mer »

De olika vårdformerna

För de äldre som inte kan eller inte vill bo kvar hemma finns det ett flertal olika former av boenden som utformats för denna grupp.

Läs mer »