KopjeOnder

Kommunal hemtjänst

Eftersom att det är kommunerna i Sverige som har ansvar för omsorg och vård av den äldre befolkningen så finns även en väl utbyggd kommunal hemtjänst runt om i landet. Den kan nå platser som inte täcks upp av privata aktörer så den är för många äldre det enda alternativet.[…]

Läs mer »

Hemtjänst

För äldre medborgare som inte är tillräckligt dåliga för att behöva sjukhusvård eller plats på äldreboende finns idag så kallad hemtjänst att tillgå. Det betyder att de gamla bor kvar i sina hem och vårdas där av personal som kommer vid olika tidpunkter. Det kan också röra sig om andra[…]

Läs mer »