KopjeOnder

Sveriges bästa äldreboende

När man blir gammal känns det tryggt att veta att det går att få plats på ett äldreboende. I Sverige har alla äldre som har behov av det rätt till vård. Antingen i form av hemtjänst eller som plats på ett äldreboende, ofta kallas de för serviceboenden där de äldre[…]

Läs mer »

Privat hemtjänst

Hemtjänst för äldre är någonting som tidigare endast fick utföras av kommunalanställd personal. Sen några år tillbaka kan även privata aktörer leverera denna tjänst. Den som vill bedriva hemtjänst privat ansöker om tillstånd hos den kommun man vill verka i. Det är fortfarande kommunen som har ansvar för att de[…]

Läs mer »