KopjeOnder

Senioruniversitet och pensionärsuniversitet

Svenskar blir stadigt allt mer högutbildade och andelen som studerar vidare efter studenten vid gymnasiet har ökat för varje år sedan år 2000. Ser vi på undersökningar som gjorts om eftergymnasiala studier så ser vi att hela 28% numera läst vidare på utbildningar som är minst 3 år långa. Under[…]

Läs mer »