KopjeOnder

Äldres livskvalitet

En av de stora utmaningarna i den allt mer föränderliga värld vi lever i idag är att befolkningen blir i regel allt äldre. De system vi har för att ta hand om och säkra livskvaliteten för våra äldre togs fram då världen såg annorlunda ut. Vilket betyder att de inte[…]

Läs mer »