KopjeOnder

Äldres livskvalitet

En av de stora utmaningarna i den allt mer föränderliga värld vi lever i idag är att befolkningen blir i regel allt äldre. De system vi har för att ta hand om och säkra livskvaliteten för våra äldre togs fram då världen såg annorlunda ut. Vilket betyder att de inte förutsåg vad som skulle hända många år in i framtiden. Detta återspeglas bland annat i den diskussion som handlar om hur många pensionärer har det svårt rent ekonomiskt. Det är därför viktigt att ta ansvar för sin egna framtid och inte enbart sätta sin tro till de allmänna system som bygger på ett framtidsscenario de enbart kan gissa på hur det kommer se ut.

Utgå från dig själv

En förutsättning för att uppnå den form av livskvalitet som anses önskvärd är att tidigt i livet bilda sig en uppfattning om vad detta innebär. Redan som ung ställa sig frågan “Hur vill jag att mitt liv ska se ut när jag är äldre?”. För den som tänker att hen ska bo i en liten stuga i en by i södra Dalarna, vad kostar en sådan stuga? Kommer pengarna att räcka för att finansiera ett sådan köp? Vad kostar det att bo där? Någon annan kanske vill kunna resa runt 2-3 månader om året. Vad kostar det?

Oavsett form av livskvalitet kommer ekonomi alltid vara involverat. Somliga behöver god ekonomi för att ha den livskvalitet de önskar. Andra behöver inte ha så mycket. Gemensamt är de behöver något form av kapital och ingen kommer dra skada av att ha så mycket som möjligt. Det är därför viktigt att vara aktiv gällande de pengar som kommer utgöra ens pensionspengar.

För att få ut mer än de beräknade 60 % av sin lön behövs ett eget sparande. Detta bör finnas som en vana genom hela livet. Gärna genom olika typer av investeringar. Och de investeringar som görs i form av pensionspengar är också viktigt att hålla kolla på. Premiepensionen kan du påverka genom att välja vilka fonder den ska bestå av. Och om möjlighet finns är det alltid bra att löneväxla så mer pengar går till pension snarare än lön.

Förbli aktiv

Något annat som är ett vanligt bekymmer på äldre dagar är att dagliga stimulanser minskar. Genom att frångå det som varit ens dagliga aktivitet (oftast i form av ett arbete) minskar de tillfällen där äldre får ställas inför utmaningar. Även det sociala utbytet minskar vilket visat sig ha en påverkan för hur vi mår. En hjärna som behöver användas för att lösa problem och kommunicera är en hjärna som håller längre. Precis som en kropp måste hjärnan motioneras. Och i motsatt vad många kan tro sker detta inte genom att lösa korsord, utan att faktiskt genom att förbli aktiv inom flera olika fält vi normalt sett har tills vi går i pension. Även genom motion påverkas hjärnan och en människas välmående. Personer som lever länge och mår bra livet ut är de personer som är aktiva, motionerar och äter hälsosamt. I kombination med ett gott synsätt på ekonomi så är livet bäddat för en god kvalitet att ha under äldre dagar.

Förbli aktiv
Förbli aktiv