KopjeOnder

Äldrevård och säkerhet

Äldrevård och säkerhet

Att jobba inom äldrevården är ett tufft men också mycket uppskattat jobb. Det är både psykiskt och fysiskt krävande, men framför allt är det psykiskt krävande eftersom man dagligen träffar människor med olika krämpor, sjukdomar och problem. Även om det är ett stressigt jobb, blir man som personal oftast uppskattad när man kommer och hjälper de som är i behov av hjälp. I äldrevården har man ett mycket stort ansvar eftersom det är människors liv man tar hand om. Det är därför viktigt att man har förmågan att anpassa sig efter de äldres behov och att man har starkt psyke, då man träffar olika individer och alla med olika beteenden, sjukdomar och behov. Men att jobba som vårdpersonal är även ett fysiskt krävande arbete, då det kan innebära en hel del tunga lyft, för de personer som inte klarar av att röra på sig. Givetvis finns det hjälpmedel, så som liftar och så är man oftast två personer som hjälps åt, för både brukarens och också för personalens säkerhet. Men i vissa fall kan brukaren behöva hjälp omgående och kan inte invänta ytterligare personal. Då får man helt enkelt lösa det på egen hand, på bästa möjliga sätt.

Äldre med demenssjukdomar

När man blir äldre blir man ofta dement, vilket innebär att man har mycket svårt att komma ihåg saker. Man kan också tappa verklighetsuppfattningen och hallucinera om saker som egentligen inte uppstått. Demens är en väldigt vanlig ”sjukdom”, men forskare vet inte riktigt varför den uppstår. Att förstå sig på en människa som är dement är svårt, men man bör behandla den personen som vilken annan person som helst, med viss försiktighet. Eftersom dementa personer ibland till och med kan glömma att dem träffat vissa människor bör man ha det i åtanke och anpassa sitt beteende efter det.

Varför äldrevård?

När man är äldre kan man ha svårt att klara av de mest vardagliga sysslorna och kan därför behöva en hjälpande hand. Det är då äldrevården kommer in i bilden, de hjälper till med allt som den äldre inte klarar av på egen hand. Det är därför det är ett väldigt viktigt och uppskattat yrke. Det finns även äldre människor som inte klarar av något själv i princip, då kan man även behöva hjälpa dem med hygienen, påklädning och dylikt.

Hemtjänst, äldreboende eller personlig assistent

Hemtjänst, äldreboende eller personlig assistent

Det finns lite olika varianter av äldrevård och omsorg, det beror helt enkelt på att vissa behöver mer hjälp och tid än andra. I hemtjänsten åker man hem till personernas boende och hjälper till med det som behövs. Det kan vara till exempel, hjälp med städning. På ett äldreboende har de äldre tillgång till personal dygnet runt, det är framför allt personer med sjukdomar och som inte klarar sig själv alls. Detta för att det ska lättillgängligt till personal om det skulle hända något. Personalen kan då snabbt vara hos personen i fråga och vara behjälplig omgående. Personlig assistent innebär att man fortfarande är hemma hos den behövande personen, kallas även för brukare. Och istället för att åka runt bland flera brukare hjälper assistenten endast en person under en hel dag, kväll eller natt.