KopjeOnder

Att jobba inom hemtjänsten

Att jobba inom hemtjänsten innebär ofta högt tempo och krav på att man har en känsla för andra människor och deras välbefinnande. Jobbar man inom hemtjänsten åker man hem till äldre och sjuka personer och hjälper dom i vardagen. Det kan vara allt från att bara vara sällskap, personlig hygien eller städning.

Hemtjänsten finns både som kommunal aktör och privat aktör. Yrket är dominerat av kvinnor men växer allt mer bland också män. För att trivas inom hemtjänsten behöver man vara tålig för stress och vara van att arbeta i ett högt tempo. Besöken som man gör är normalt baserade utifrån hur lång tid varje moment bör ta, och sedan är det bara att ge sig iväg till nästa besök. De personer som man träffar kallas för brukare och deras behov står i centrum för varje besök.

Brukarna man träffar har ibland endast kontakt med personer från hemtjänsten under sin dag varför det är viktigt att bemöta dom med mycket värme och respekt. För dessa personer är inte bara besöket som görs ett besök utan en viktig del av deras liv, kanske höjdpunkten på dagen.

hemtjänst

Inom jobbet på hemtjänsten kommer man att träffa många olika människor och måste därför vara öppen för att alla människor är unik och har sina egenskaper. Det krävs också att man klarar av tunga lyft och inte är rädd för att hjälpa nakna människor. Detta i och med att det kan behövas hjälp att duschas, tvättas eller bytas blöja. Ibland kan det uppstå situationer som känns äcklig eller obehaglig. Då behöver man kunna vara fortsatt professionell och lösa problemet med ett leende på läpparna.

Jobbar man inom hemtjänsten så är det ett serviceyrke där man aldrig vet vilken situation man kommer att ställas inför. Det kan vara personer som man bara lämnar av en matlåda till och det kan vara de som ligger för döden. Därför behöver man också vara inställd på att det kan komma en dag då man behöver möta en död människa och dess anhöriga.

Yrken inom hemtjänsten

Den absolut vanligaste titeln inom hemtjänsten är undersköterska. Då det är stor brist på denna yrkeskategori kan man få anställning utan både erfarenhet och utbildning. Dock rekommenderas att man iallafall har läst in utbildningen till undersköterska. Den är på gymnasienivå och ges antingen genom omsorgsprogrammet på gymnasiet eller via en utbildning på komvux. Vill man prova yrket brukar det alltid finnas behov av personal som kan hoppa in på timmar vid behov.

Sjuksköterskor behövs också inom hemtjänsten. För att få jobba som sjuksköterska behöver man ha examen från högskolan. Som sjuksköterska tar man beslut om medicinering, rådgör om en person behöver söka sjukhusvård och liknande. Man är den person som har lite mer medicinskt kunnande helt enkelt och finns som ett extra stöd för personalen.

Slutligen brukar det finnas någon form av enhetschef för hemtjänsten som har huvudansvaret för verksamheten. Det handlar om både personalansvar och ansvar för brukare och dess anhöriga. Många kontakter med olika personer som kan ha frågor och åsikter.