KopjeOnder

Att kombinera barn och äldreomsorg

I många länder har konceptet med kombinerad äldre och barnomsorg varit en norm under en längre tid. I Tokyo Japan öppnade världens första kombinerade förskola och ålderdomshem 1987 och kombinationen har sedan dess varit en stor succe. Här samsas de äldre och yngre över lunch, olika pysselaktiviteter men också yoga och gymnastik. Idag har många förskolor och skolor gemensamma projekt och besöker regelbundet äldreboende i närheten men det är dock långt ifrån standard.

Fördelarna med kombinationen är otroligt många, båda grupperna inspirerar och ger energi till varandra men det finns såklart också en del nackdelar vilka vi kommer kika lite närmare på längre ner. Kotoen som kombinationen kallas på japanska har därefter inspirerat många andra länder såsom Holland och Kanada och nu även Sverige.

Kombinationen barn och äldreomsorg i Sverige

Fenomenet med barnomsorg och ålderdomshem är inte helt nytt i Sverige, bland annat finns kombinationen barn och äldreomsorg redan nu i Ängelholm, Avesta och Falun.  Trots att det inte är ett så stort koncept än planeras det under 2019 för en hel del fler kombinerade boenden framöver bland annat i Spånga Stockholm och i Övertorneå i norr. Med ett gemensamt utrymme behövs såklart ett gemensamt tänk och en respekt för varandra. Båda grupperna kan såklart behöva gå undan och tanka energi på olika håll men diverse sjukdomar är också något att beakta.

Vad för fördelar finns?

Projektet med Kotoen i Tokyo har visat på många olika fördelar. Speciellt många äldre är idag ensamma och depression är mycket vanligt. Att vara runt barn kan i många fall ge en helt ny livsglädje för de äldre. Fördelar kan också ses i olika möten och lärandesituationer då de äldre blir en extra hand och ett extra öga till förskolepersonalen. Med en gemensamt barn och äldreomsorg sker ett naturligt möte och ett samspel mellan de olika grupperna. De äldre kan också hjälpa de yngre med att bibehålla äldre traditioner och att visa respekt. De yngre kan i sin tur bidra med bland annat nyfikenhet och liv och rörelse. Allt detta är viktiga aspekter och tillsammans skapar detta en bättre arbetsmiljö och en allmänt bättre stämning. Men vad för eventuella slags nackdelar kan det finnas?

Nackdelar med kombinationen

Att bedriva äldreomsorg kan i många fall vara en relativt tung vårdinsats, många av de äldre boende kan bland annat vara allvarligt sjuka eller i andra fall vara aggressiva. Ett annat problem som dyker upp i diskussioner är lokalernas utformning. Å andra sidan kan tung biltrafik med lämning och hämtning av barn stressa de äldre och hur reagerar de yngre vid allvarliga sjukdomsfall då eventuellt en ambulans skulle behöva tillkallas? En annan nackdel kan vara att barn ofta är smittbärare och en vanlig barnsjukdom kan lätt bli allvarlig för någon som är äldre och kanske redan har ett nedsatt immunförsvar.

Nackdelar med kombinationen

De positiva effekterna av en kombinerad barn och äldreomsorg verkar definitivt överväga de negativa, speciellt då de negativa nackdelarna mestadels verkar bestå av praktiska problem och inte är helt omöjliga att lösa, och det faktum att det byggs kombinerade boenden i ett tiotal kommuner i Sverige verkar också visa på detta.