KopjeOnder

Förbättringarna fortsätter

Efter att flertalet steg i rätt riktning hade tagits inom äldreomsorgen så fanns det ändå mycket kvar att göra för att öka de äldres trivsel och välmående. Allting var inte helt som det borde ha varit, vilket märktes på flera punkter. Men skillnaden nu mot förut var att de fel[…]

Läs mer »

Aktiviteter för seniorer

Aktiviteter för seniorer

Även om många kanske inte gillar att bli äldre finns det flera förmåner. Barnen ha vuxit upp och förmodligen skaffat egna familjer, du har slutat jobba och kan ha mer tid än någonsin förr att göra saker du alltid har velat göra. Varför inte passa på att utforska nya hobbyer.[…]

Läs mer »

En ny syn på de äldre

När man började se på de äldre som individer som hade behov började den gamla omoderna äldreomsorgen att förändras sakta men säkert. Nya arbetstillfällen växte fram då nya roller inom offentlig omsorg kom till. De äldre skulle nu få en bättre livsstandard med fler former av vård.

Läs mer »

Förändringar inom äldrepolitiken

I och med den nya fattigvårdslagen år 1918 blev ålderdomshem en kommunal skyldighet. Ålderdomshemmen fungerade dock som en fattigstuga och många menar på att det var bara namnet som ändrades. En materiell förbättring kunde dock märkas i de fall det byggdes nytt. Ålderdomshemmen kunde se fina och pampiga ut på[…]

Läs mer »

Livet på fattigstugan

För den som levde i en fattigstuga var tillvaron både tuff och knaper. Man skulle samsas med många andra som också var i samma sits som en själv och man hade inget utrymme som bara var ens eget. Den som hamnade på fattigstugan kom också i regel att stanna här[…]

Läs mer »

Levnadsstandarden

Under den tid som fattigauktioner pågick kom många hemska historier om hur de som blivit utsatta för en fattigauktion behandlades illa och blev utsatta för diverse övergrepp. Socknarna ville inte riktigt heller rycka in och hjälpa till om det verkligen inte behövdes. Detta innebar att det var endast om ingen[…]

Läs mer »

Efter rotegång kom fattigauktion

För barn förbjöds rotegång år 1847 och de blev då föremål för fattigauktioner istället. För vuxna så var fattigauktioner också vanligt nu för de som inte fick bo i fattigstuga. I samband med att rotegång förbjöds för barn kom en viktig reform inom fattigvårdsområdet.

Läs mer »

Rotegång

I Sverige och andra länder runt om i världen finns det idag olika former av högkvalitativa vårdboenden. Det vanligaste är vårdboenden för äldre människor i behov av daglig hjälp och gruppboenden där människor med olika svårigheter i vardagen bor. Dessa svårigheter kan bero på mentala eller fysiska handikapp. Då människors[…]

Läs mer »