KopjeOnder

Förändringarna i hemtjänsten

För ungefär ett halvt sekel sedan var hemtjänst något som arrangerades ideellt, inte sällan i kyrkans regi. Ett antal välgörenhetsorganisationer var också aktiva och för de äldre med ett hjälpbehov och gott om pengar fanns också möjligheten att anställa personal i sitt hem-

I början av 1960-talet blev det vanligare och vanligare att kommunerna tog över eller i alla fall erbjöd begränsade delar av hemhjälp till de boende i kommunen. Medan åren gick blev det en allt viktigare del av kommunernas verksamhet och när vi når fram till 1990-talet börjar visionen om hemvård – en kombination av den vanliga hemtjänsten och hemsjukvården – ta allt fastare form. Målsättningen är att allt fler ska kunna bo kvar hemma, trots stora hjälpbehov och medicinska insatser. Så småningom inkluderar man också den palliativa vården och gör det därmed möjligt för terminalt sjuka att kunna dö hemma i sin egen miljö. Bortsett från den goda viljan finns också ett mer eller mindre uttalat behov av att avlasta den reguljära sjukvården och därmed kunna spara pengar i kommunens budget. Någon form av hemtjänst kan man hitta i de flesta välfärdsländer.

Personalen

De som jobbar i hemtjänsten är ofta utbildade undersköterskor eller vårdbiträden, men på grund av hög arbetsbelastning, stressigt arbetstempo och både låg lön och dålig status, har hemtjänsten också blivit ett typiskt genomgångsyrke. Många studenter och invandrare får sin första riktiga inkomst i den här branschen. De stannar ofta inte särskilt länge på arbetsplatsen, vilket leder till ett av de vanligaste klagomålen från de som får hjälpen; ständigt nya ansikten och nya människor att lära känna och att informera om hur man vill ha det. Det leder ofta till trygghetsfrågor, då hemtjänstpersonalen har egna nycklar och kan komma och gå som de vill. Då den vårdbehövande inte sällan är äldre och kanske lite förvirrad kan detta upplevas som djupt otryggt.

Hemsjukvården har egen personal, även om de ibland delegerar ut enklare vårdsysslor till hemtjänstpersonalen. Hemsjukvården är ansvarig för den medicinska behandlingen och har en ansvarig läkare bakom sig och det dagliga arbetet styrs upp av en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Olika alternativ

Eftersom det är de enskilda kommunerna som ansvarar för utförandet av hemvården kan både resurser och hjälpalternativ skilja ganska mycket från ett ställe till ett annat, ibland till och med skilja mellan olika stadsdelar i en och samma stad. Vad man kan ansöka om och få beviljat skiljer sig också åt. Ibland kan man få beviljat promenader med personalen eller rena trivselstunder för att bryta ensamheten, men oftast beviljas bara det mest grundläggande som städning och hjälp med måltider. Maten är då ofta färdiglagad och levereras till den behövande. Dessutom finns det gott om privata utförare som får sina uppdrag av kommunen, men ofta också erbjuder tilläggstjänster den behövande då själv får betala. Numera finns ju också möjligheten till skatteavdrag (RUT-avdrag) för arbeten utförda i hemmet. Det kan vara storstädning, fönsterputs eller trädgårdsarbete.

All hemtjänst måste man ansöka om och det är inte alldeles säkert att den bedömning man själv eller anhöriga gör av hjälpbehovet överensstämmer med kommunens. Eftersom arbetet och bedömningen styrs av bland annat socialtjänstlagen går det att överklaga besluten.

Framtiden för hemtjänsten i Sverige är en viktig del av den generella välfärden och både ambitioner och möjligheter avgörs till allra största delen av kommunernas ekonomi