KopjeOnder

Hemtjänst utomlands

Hemtjänst handlar om att hjälpa till i hemmet för den som behöver hjälp i sin vardag men ändå fortfarande klarar av att bo hemma, så som äldre och personer med olika former av funktionsnedsättningar. I Sverige är det vanligt att hemtjänsten samarbetar med hemsjukvården. Det hemtjänsten ska hjälpa till med är exempelvis att se till att medicin delas ut och skötsel av kateter. Hemtjänsten har också i uppgift att hjälpa till med att underlätta i vardagslivet genom att hjälpa till med bland annat städning, att handla, den personliga hygienen och matlagning.

Liknande tjänster finns naturligtvis utomlands vilket såklart kan vara bra att veta om man har planer att flytta till ett annat land. Även fast det finns hemtjänst i många olika länder världen över så ser hemtjänsten förstås inte riktigt likadan ut i alla länder utan systemet och vad exakt det är man kan få hjälp med kan skilja från land till land samt att priset kan skilja sig beroende på vilket land det är man bor i. Det innebär att i vissa länder är det dyrt med hemtjänst medans det finns andra länder där det är billigare med hemtjänst. Läs på och ha koll på vad som gäller för det finns hjälp att få om man behöver extra stöd i vardagen.

Det ska vara tryggt med hemtjänst

Norge erbjuder en hemtjänst som på många sätt är lik den svenska. Det som skiljer är att det hör till vanligheten att sjuksköterskor jobbar inom den norska hemtjänsten eftersom hemtjänsten och sjukvården är kombinerad vilket inte är riktigt lika vanligt inom den svenska hemtjänsten. Det är inte ovanligt att svenskar väljer att flytta till Norge för att arbeta inom vården då det dels är lite högre avlönat än vad det är när man arbetar inom vården i Sverige men också för att det är ett viktigt arbete och landet är i behov av duktiga sjuksköterskor inom hemtjänsten.

Storbritannien har så pass bra sjukvård att de anses ha ett av de bästa sjukvårdsystemen i hela världen och såklart är hemtjänsten en viktig del. Vård erbjuds vanligen en eller två gånger om dagen för att man ska kunna leva ett så pass bra liv som det är möjligt trotts sina hinder i vardagen vare sig man är äldre eller har ett funktionshinder. Är man i behov av hemtjänst dygnet runt så är det såklart också möjligt att ordna det och då få hjälp av exempelvis en sjuksköterska eller annan vårdarbetande.

Spanien är ett annat land med bra sjukvård. Är man i behov av hemtjänst vare sig det handlar om att man behöver hjälp i vardagen för att man blivit äldre eller för att man har någon form av funktionshinder så ska det såklart vara möjligt att få den hjälp man behöver.

USA har bra sjukvård men det är oerhört viktigt att vara försäkrad eftersom det kan bli väldigt dyrt att få stöd annars. Det finns många som arbetar inom hemtjänsten i landet och som är där för att hjälpa till i vardagen för de som behöver stöd.