KopjeOnder

Senioruniversitet och pensionärsuniversitet

Svenskar blir stadigt allt mer högutbildade och andelen som studerar vidare efter studenten vid gymnasiet har ökat för varje år sedan år 2000. Ser vi på undersökningar som gjorts om eftergymnasiala studier så ser vi att hela 28% numera läst vidare på utbildningar som är minst 3 år långa. Under startåret för undersökningen var antalet högutbildade endast 16% så den starka uppgången har varit konstant under de senaste 19 åren. Att utbildningssystemet har vuxit med möjlighet till fler studieplatser kan delvis förklara den stadigt ökade utbildningen.Ofta så bor högutbildade svenskar i storstäderna och det kan också förklaras med att många av de arbeten som kräver en eftergymnasial utbildning finns just där. Det finns en kommun i Sverige som sticker ut när det kommer till högutbildade människor och det är Danderyd där hela 57% av invånarna har läst en utbildning efter gymnasiet på 3 år eller mer. Annars kan vi se att Småland på landsbygden har en stor andel av högutbildade där hela 23% av högutbildade finns i Gnosjö kommun.Man kan läsa hela program eller endast lite strökurser här och där. Undervisningen på ett universitet eller en högskola skiljer sig från undervisningen på ett gymnasium. På universitetet kan du ha föreläsningar, seminarier och diverse hemtentor där en deadline kan ligga en vecka framåt. Mycket av tiden som du studerar går ut på självständiga studier och träning på att tala inför en grupp. Undervisningen sker också utifrån en vetenskaplig grund och de flesta lärare är forskare eller experter inom sitt ämne. Då mycket av studentlitteraturen är på engelska är det bra att känna sig bekväm med det.

Studera på senioruniversitet och pensionärsuniversitet

Senioruniversitet

Är man lite sugen och vetgirig och vill studera vidare på ålderns höst så går det såklart också alldeles utmärkt. Senioruniversitet och pensionärsuniversitetet är precis som det låter, ett universitet för de som är åt det lite äldre hållet nämligen pensionärer, eller alla över 55 år som har lämnat arbetslivet. Själva universitetet är inte bara till för pensionärer men det sköts också volontärt av dem i samarbete med folkuniversitet. Utbildningar finns numera på ett flertal platser i Sverige där det också finns universitet och högskolor men numera finns även senioruniversitet och pensionärsuniversitet på utvalda orter utomlands. De olika lärosätena är alla politiskt, religiöst och dessutom fackligt obundna.Genom att betala in en liten medlemsumma så har man möjlighet att ansöka om de kurser och studiecirklar som erbjuds, programutbudet uppdateras varje år och erbjuder spännande inslag. Under 2018 erbjöd bland annat Stockholms senioruniversitetet en utbildning i Franska, i just Frankrike, en kurs i vad Brexit innebär och en resa till Borås för att studera textil, design, modeskapande men också produktutveckling av diverse textilier. Det hela är ganska lätt och det visar bara på att det aldrig är för sent att lära sig något nytt. Livet börjar helt enkelt efter pensionen.